Toghchán na gCéimithe

Reáchtálfar toghchán chun ceathrar Céimithe de chuid na hOllscoile a thoghadh, a mbeidh bean amháin agus fear amháin, ar a laghad, i gceist. Ag teacht le forálacha 'Athbhreithniú Náisiúnta an Údaráis um Ard-Oideachais (HEA) ar Chomhionannas Inscne in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann', beidh 40% ar a laghad de bhaill Údarás na hOllscoile, OÉ‏ Gaillimh ina mná agus 40% ar a laghad ina bhfir.

Áirítear le céimithe chun na críche seo iad siúd ar bhronn Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (Coláiste na hOllscoile, Gaillimh mar a bhí) céim orthu. Níl fostaithe ná mic léinn na hOllscoile i dteideal seasamh sa toghchán seo faoi chatagóir toghcháin na gCéimithe.

Rialacháin Toghcháin - Toghlach na gCéimithe