Toghcháin do Chomhaltaí Foirne Seirbhíse Gairmiúla

Reáchtálfar toghchán chun Comhaltaí Foirne Seirbhíse Gairmiúla (tacaíochta agus teicniúil) a thoghadh chuig Údarás na hOllscoile, a mbeidh ar a laghad bean amháin agus fear amháin i gceist.

Tá na catagóirí Comhaltaí Foirne Seirbhíse Gairmiúla seo a leanas i dteideal vóta a chaitheamh:

 • Rúnaí
 • Stiúrthóir
 • Comhrúnaí
 • Rúnaí Cúnta
 • Oifigeach Riaracháin
 • Cúntóir Riaracháin Grád 5
 • Cúntóir Riaracháin Grád 4
 • Cúntóir Riaracháin Grád 3
 • Cúntóir Riaracháin Grád 2
 • Cúntóir Riaracháin Grád 1
 • Déan Cónaithe
 • Oibreoir Ríomhaireachta
 • Ceapachán ar Conradh
 • Leabharlannaí
 • Leasleabharlannaí
 • Leabharlannaí Cúnta
 • Cúntóir Leabharlainne
 • Cúntóir Sinsearach Leabharlainne
 • Maor Leabharlainne
 • Teicneoir Ceanglainne
 • Leas-Seilfeálaí
 • Seilfeálaí Leabharlainne
 • Maoirseoir Seilfeála
 • Teicneoir Sinsearach
 • Teicneoir
 • Príomh-Theicneoir
 • Freastalaí Saotharlainne
 • Siúinéir
 • Pluiméir
 • Péintéir
 • Oibrí Tógála
 • Garraíodóir
 • Póirtéir
 • Glantóir
 • Foireann Slándála
 • Leictreoir
 • Freastalaí Roinne
 • Maoirseoir Grád 1
 • Maoirseoir Grád 2
 • Freastalaí Spóirt
 • Saoiste - Seomra an Phoist
 • Saoiste - Maoirseacht
 • Saoiste  - Leictreoir
 • Saoiste - Meicniúil
 • Teicneoir Taighde-mhaoinithe
 • Teicneoir Sinsearach Taighde-mhaoinithe
 • Oibrí Saoráide
 • Cúntóir Ríomhaireachta

Leagtar amach na Rialacháin Toghcháin do thoghadh Comhaltaí Foirne Seirbhíse Gairmiúla. Rialacháin Toghcháin - Toghlaigh na Foirne