Toghcháin doChomhaltaí Foirne Acadúla

Reáchtálfar toghchán chun ceathrar Comhaltaí Foirne Acadúla (gan Ollúna san áireamh) a thoghadh ar Údarás na hOllscoile, a mbeidh bean amháin agus fear amháin, ar a laghad, i gceist.

Tá na catagóirí Comhaltaí Foirne Acadúla seo a leanas i dteideal vóta a chaitheamh:

 • Léachtóir Sinsearach
 • Léachtóir os cionn an Bhaic
 • Léachtóir faoi bhun an Bhaic
 • Léachtóir Cliniciúil
 • Léachtóir Téarma Socraithe
 • Múinteoir Ollscoile
 • Comhalta Ollscoile (Teagasc & Taighde)
 • Comhalta Ollscoile
 • Taighdeoir
 • Cúntóir Páirtaimseartha Teagaisc
 • Taispeántóir/Teagascóir
 • Riarthóir/Teagascóir
 • Teagascóir Cúraim Shóisialta
 • Feidhmeannach Aistriúcháin / Téarmaíochta
 • Feidhmeannach Ríomhaireachta
 • Feidhmeannach Aistriúcháin
 • Comhordaitheoir Oideachais Cleachtais

Leagtar amach na Rialacháin Toghcháin do thoghadh Comhaltaí Foirne Acadúla. Rialacháin Toghcháin - Toghlaigh na Foirne