Comhdhéanamh Údarás na hOllscoile, 2021- 2025

Leagtar amach thíos comhdhéanamh Údarás na hOllscoile don tréimhse 2021- 2025.
Tá cuóta inscne i bhfeidhm d’Údarás na hOllscoile féin, agus do go leor dá thoghlaigh, ina n-éilítear go mbeadh 40% ar a laghad dá chomhaltaí ina mná agus 40% ina bhfir. 

Toghlach na Foirne

Toghlach: Foireann

Líon Ball

Cuótaí

Ollúna

4

Ag teacht le forálacha 'Athbhreithniú Náisiúnta an Údaráis um Ard-Oideachais (HEA) ar Chomhionannas Inscne in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann', beidh 40% ar a laghad de bhaill Údarás na hOllscoile, OÉ‏ Gaillimh ina mná agus 40% ar a laghad ina bhfir.

Foireann Acadúil (gan Ollúna san áireamh)

4

Foireann Tacaíochta: gairmiúil agus teicniúil

3


Toghlach na Mac Léinn

Toghlach: Mic Léinn

Líon Ball

Mic Léinn

3

Mic Léinn Iarchéime

                     1

Toghlach na gCéimithe

Toghlach: Céimithe

Líon Ball

Cuótaí

Céimithe

4

Ag teacht le forálacha 'Athbhreithniú Náisiúnta an Údaráis um Ard-Oideachais (HEA) ar Chomhionannas Inscne in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann', beidh 40% ar a laghad de bhaill Údarás na hOllscoile, OÉ‏ Gaillimh ina mná agus 40% ar a laghad ina bhfir.

Toghlaigh Sheachtracha

Toghlach: Seachtrach

Líon Ball

Cuótaí

Eagraíochtaí 

Seachtracha

3

Ag teacht le forálacha 'Athbhreithniú Náisiúnta an Údaráis um Ard-Oideachais (HEA) ar Chomhionannas Inscne in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann', beidh 40% ar a laghad de bhaill Údarás na hOllscoile, OÉ‏ Gaillimh ina mná agus 40% ar a laghad ina bhfir.

Ainmnithe ó earnáil na n-ealaíon/ón earnáil chultúrtha

2

Ainmnithe Tofa ó Chomhairlí Áitiúla Contae/Cathrach

7

Ainmnithe Ollscoil na hÉireann

2

Ainmnithe an Aire

3

Toghlach Ex Officio

Toghlach: Ex Officio

Líon Ball

Uachtarán OÉ Gaillimh

           1

Uachtarán Ionaid & Meabhránaí OÉ Gaillimh

           1

Uachtarán Choláiste San Aingeal, Sligeach

           1

 Cathaoirleach

Cathaoirleach

 1