Leagtar amach anseo thíos na hamlínte do na próisis Ainmniúcháin agus Toghcháin:
1 Samhain 2020
An dáta ar a dheimhneofar incháilitheacht Ainmnithe
2 Samhain 2020
Osclaíonn an Ghairm ar Ainmniúcháin
30 Samhain 2020
An dáta deiridh a ghlacfar le hAinmniúcháin
1 Eanáir 2021
An dáta ar a dheimhneofar incháilitheacht vóta a chaitheamh
11 Eanáir 2021
Osclaítear an vótáil ag 9am (GMT) i dToghcháin na Foirne agus na gCéimithe
12 Eanáir 2021
Dúntar an vótáil ag 12pm (GMT)
12 Eanáir 2021
Fógraítear torthaí na dtoghchán do thoghlaigh na Foirne agus na gCéimithe ag 5pm (GMT)