Monday, 25 March 2019

Searmanas Bronnta Taighde an Earraigh, OÉ Gaillimh

Ag searmanas speisialta in OÉ Gaillimh inniu (Déardaoin, 21 Márta), bhronn Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Dochtúireacht san Fhealsúnacht (PhD) ar bhreis agus 70 mac léinn. Bronnadh céimeanna Máistreachta agus Dochtúireachta Leighis ar roinnt mac léinn. Bronnadh Dochtúireacht Eolaíochta ar an Ollamh James P. O’Gara, Ollamh Pearsanta le Micribhitheolaíocht in OÉ Gaillimh as Saothar Foilsithe ag searmanas an lae inniu chomh maith. Bhí céimithe ó gach Coláiste san Ollscoil i measc na gcéimithe sin ar bronnadh PhD orthu, Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh; Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí; Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; agus Coláiste na hEolaíochta. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach céimí as a gcáilíocht dochtúireachta a bhaint amach ar an lá mór seo, mar thoradh ar a gcumais, a n-iarrachtaí agus a ndúthracht le blianta fada. Tá OÉ Gaillimh bródúil go mbíonn ár gcuid céimithe ina gceannairí a mhúnlóidh an todhchaí agus a mbeidh tionchar dearfach acu ar fud an domhain - go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Is é misean na hOllscoile seo domhan níos fearr a chruthú tríd an teagasc, taighde agus an tionchar atá againn agus déanaimid é seo go follasach leis an méadú mór atá tagtha ar líon na gcéimithe PhD le blianta beaga anuas.” Beidh an chéad searmanas bronnta eile ar siúl in OÉ Gaillimh i rith an tsamhraidh ar an Máirt, an 11 Meitheamh. -Críoch-


News Archive

Wednesday, 20 March 2019

Dr Keith Williams, a leading expert in the treatment of paediatric feeding problems in the US, will host a talk for parents on Wednesday, 27 March from 6-8pm in the School of Psychology, NUI Galway. Dr Williams is visiting NUI Galway as part of the Fulbright Specialist Program as a guest of The Applied Behaviour Research Clinic at NUI Galway. In his talk entitled ‘Eating Problems in children with Autism: What they are and what to do!’ Dr Williams will focus on the eating problems common in children with autism, what they are, why they occur, and practical strategies that can be used to address some of these problems.  Dr Williams has been the Director of the Penn State Children’s Hospital Feeding Program for 21 years where he works directly with families to support them with feeding problems. He is a Professor of Paediatrics at the Penn State College of Medicine and a licenced Psychologist. Dr Williams is widely published in the area of childhood feeding disorders and child nutrition. He is the author of numerous books including Broccoli Boot Camp and Treating Eating Problems of Children with Autism and Developmental Disabilities. As well as working with children with special needs and complex medical issues, also has expertise in developing school-based interventions. Dr Helena Lydon, Co-Director of the Applied Behaviour Research Clinic at NUI Galway said: “We are delighted to have the internationally recognised expert Dr Williams give a public talk on eating problems for children with autism. His talk will be of interest to parents of children who are picky eaters and will also be of interest to clinicians who support families of children with autism.”  The talk is free of charge but pre-registration is required. Further details on the talk can be found at https://bit.ly/2Fn3Orc. -Ends-

Wednesday, 20 March 2019

On Thursday, 28 March, NUI Galway will host a day-long online discussion called ‘Imagine NUI Galway’ to inform its strategy over the next five years. Students, staff, alumni and members of the public are invited to log on and join in the discussion and share their views on how the University can best serve the city and region. A series of sessions will look at how the University’s research, teaching and public engagement can evolve to address the challenges facing society.  President of NUI Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “NUI Galway is your University and we’re keen that you also have a stake and a voice in its future. We would particularly welcome comments from people who don’t currently have contact with the University, as we are keen to open our horizons to new ideas and perspectives.” NUI Galway’s new strategy will be led by five key values that emerged through consultation with staff and students. It will seek to ensure that the University is distinctive, respectful, accessible, expert and sustainable. The discussions on Thursday, 28 March will focus on each of these values and invite participants to share their input and ideas on how the University should develop in these areas over the next five years. The public is asked to visit the Imagine NUI Galway website at http://imagine.nuigalway.ie on Thursday, 28 March and join in the discussion from 11am onwards. ENDS Iarrann OÉ Gaillimh ar an bpobal dul i bhfeidhm ar thodhchaí na hOllscoile  Ar an Déardaoin, an 28 Márta, cuirfidh OÉ Gaillimh fóram plé dar teideal ‘Samhlaigh OÉ Gaillimh’ ar siúl ar líne ar feadh an lae chun cuidiú leo straitéis na hOllscoile a chumadh don tréimhse cúig bliana atá romhainn. Tugtar cuireadh do mhic léinn, comhaltaí foirne, céimithe agus an pobal i gcoitinne logáil isteach agus páirt a ghlacadh sa chomhrá agus a gcuid tuairimí a roinnt maidir leis na bealaí is fearr leis an Ollscoil freastal ar an gcathair agus an réigiún. Beidh sraith seisiún dírithe ar thaighde, teagasc agus rannpháirtíocht phoiblí na hOllscoile agus pléifear an fhorbairt atá ag teastáil chun dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh an tsochaí.  Dar le hUachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Is linne ar fad í OÉ Gaillimh agus teastaíonn uainn go mbeidh deis ag gach duine dul i bhfeidhm ar thodhchaí na hOllscoile. Cuirimid fáilte speisialta roimh thuairimí ó dhaoine nach bhfuil teagmháil acu leis an Ollscoil faoi láthair, mar teastaíonn uainn a bheith oscailte roimh smaointe agus dearcthaí nua.” Beidh straitéis nua OÉ Gaillimh bunaithe ar chúig mórluach a tháinig chun cinn i bpróiseas comhairliúcháin leis an bhfoireann agus na mic léinn. Teastaíonn uathu a chinntiú go mbeidh an Ollscoil sainiúil, oscailte, saineolach agus inbhuanaithe, agus go mbeidh meas ar phobal na hOllscoile ar chách. Beidh na díospóireachtaí ar an Déardaoin, an 28 Márta, dírithe ar na luachanna seo. Iarrtar ar rannpháirtithe a gcuid ionchuir agus smaointe a roinnt maidir leis na bealaí is fearr leis an Ollscoil na téamaí seo a chur chun cinn sna cúig bliana atá romhainn. Iarrtar ar an bpobal dul chuig suíomh gréasáin Samhlaigh OÉ Gaillimh http://samhlaigh.oegaillimh.ie ar an Déardaoin, an 28 Márta, agus páirt a ghlacadh sa chomhrá ann ó 11am ar aghaidh. CRÍOCH

Tuesday, 19 March 2019

20 years of celebrating graduates across the globe  NUI Galway has announced the winners of the 2019 Alumni Awards to be presented at the 20th annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 13 April, 2019. The NUI Galway Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 100,000 graduates worldwide. Now in its twentieth year, the Awards programme boasts an impressive roll call of more than 100 outstanding NUI Galway alumni who have gone on to make an impact in their chosen field, and in so doing honour their alma mater.  Among the distinguished honorees are President of Ireland, Michael D. Higgins, broadcasters, Seán O’Rourke and Gráinne Seoige, business leaders, Tara McCarthy (Bord Bia), Adrian Jones (Goldman Sachs) and Aedhmar Hynes (Text 100), figures from public life such as Pat Rabbitte, Eamon Gilmore (Tánaiste) and Máire Whelan (Attorney General), and sports figures such as rugby international, Ciarán FitzGerald and Olive Loughnane (Olympic medallist). This year’s awardees highlight the global impact of NUI Galway and its alumni as the University celebrates 20 years of these annual awards.  The winners of the seven alumni awards to be presented at Gala 2019: Alumni Award for Arts, Literature and Celtic Studies – Sponsored by Deloitte Journalist & RTÉ London correspondent, Fiona Mitchell – BA 1993 Alumni Award for Business and Commerce - Sponsored by Bank of Ireland Aviation entrepreneur, Dómhnal Slattery - BComm 1988 Alumni Award for Law, Public Policy and Government - Sponsored by Ronan Daly Jermyn Senior counsel and jurist, Grainne McMorrow - BA 1980, LLB 1983  Alumni Award for Engineering, Science and Technology - Sponsored by Merc Partners Cancer scientist, Dr John Lyons - BSc 1979 Alumni Award for Medicine, Nursing and Health Sciences - Sponsored by Medtronic Surgeon and clinical educator, Dr Ronan Waldron - MB BCh BAO 1976, MMedSc 1984 Gradam Alumni don Gaeilge - Urraithe ag OÉ Gaillimh Journalist and broadcaster, Póilín Ní Chiaráin - BA 1965 Alumni Award for Contribution to Sport - Sponsored by Bank of Ireland Sports medicine pioneer, Dr Mick Molloy - MB BCh BAO 1968 Speaking on the announcement of the Award recipients, President of NUI Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “It is the mission of universities to make the world a better place through our teaching, research and impact. Our Alumni Awards programme recognises alumni who make a positive difference in the world and who are leaders in their chosen fields. Through their endeavours our mission is made manifest. I’m particularly pleased this year that we can honour a diverse group of alumni who have made a positive impact in the world – and for the world - both nationally and internationally. I congratulate each awardee and I look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in April.” For ticket and booking information contact Alumni Relations on 091 494310 or email alumni@nuigalway.ie. Online bookings at www.guf.ie. -Ends-


Events Calendar

Facebook stream