Wednesday, 13 January 2021

Fógraíonn OÉ Gaillimh na Comhaltaí Foirne agus na Céimithe atá tofa ar Údarás Nua na hOllscoile

D’fhógair OÉ Gaillimh torthaí thoghcháin na foirne agus na gcéimithe d’Údarás nua na hOllscoile, ina bhfuil sé áit as deich bainte amach ag mná. Tiocfaidh Údarás nua na hOllscoile i bhfeidhm an 1 Feabhra 2021 agus beidh sé ann go dtí 2025. Tionóladh toghchán ar líne Dé Luain agus Dé Máirt chun comhaltaí foirne agus céimithe de chuid na hOllscoile a cheapadh ar Údarás nua na hOllscoile. Ghabh Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh buíochas le gach duine a sheas sa toghchán agus chuir sé fáilte roimh na comhaltaí nua. “Tá creidiúint mhór tuillte ag gach duine a sheas sa toghchán don Údarás as tacú le daonlathas ár nOllscoile agus próifíl an Údaráis a ardú agus an obair thábhachtach a dhéanann sé,” a dúirt an tOllamh Ó hÓgartaigh. “Agus tréaslaím le gach duine ar éirigh leo. Beidh obair chomhaltaí an Údaráis nua sna míonna agus sna blianta amach romhainn ríthábhachtach de réir mar a chuirfidh ár nOllscoil ár bplean straitéiseach Fís i gCoiteann, Múnlaithe ag Luachanna i bhfeidhm agus muid ag déanamh measúnú ar agus ag tabhairt tacaíocht do na tionscnaimh agus na forbairtí eile atá á saothrú againn. “Is acmhainn ollmhór dár nOllscoil an raon cumais, tiomantais agus taithí a thugann ár gcéimithe, lucht acadúil agus gairmithe chuig Údarás nua na hOllscoile agus muid ag obair chun na leibhéil arda trédhearcachta, cuntasachta agus uaillmhéine a oireann dár n-ollscoil a chinntiú mar institiúid ar mhaithe le leas an phobail.” Toghadh iad seo a leanas ar Údarás nua na hOllscoile. :: An fhoireann acadúil – An Dr Rachel Hilliard; an Dr Anthony Grehan; an Dr Dara Cannon. :: Foireann na seirbhíse gairmiúla – Sinéad Beacom; Eric Mortimer; Monica Crump. :: Céimithe – Edel Browne; Conor Fottrell; an Briogáidire-Ghinearál Ger Aherne; Nuala Ní Chonghaile. Vótáil breis agus 5,000 céimí agus comhalta foirne sa toghchán. Ceapadh triúr Ollúna ar Údarás na hOllscoile roimh an toghchán ós rud é go raibh líon na n-ainmniúchán mar a chéile le líon na n-áiteanna a bhí ar fáil. Is iad sin an tOllamh Aisling McCluskey, Scoil na Matamaitice, na Staitisticí & na Matamaitice Feidhmí; an tOllamh Michal Molcho, Léann Leanaí, Scoil an Oideachais; agus an tOllamh Jim O’Gara, Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha. Cuirfear tús le toghcháin na mac léinn chun ceathrar ionadaithe a thoghadh ar Údarás na hOllscoile ag deireadh mhí Eanáir. Dúirt Caroline Loughnane, Rúnaí Gnóthaí Rialachais & Acadúla OÉ Gaillimh: “Bhí spéis nach bhfacthas riamh cheana sa toghchán seo ag comhaltaí foirne agus ag céimithe. Is mór an spreagadh é réimse agus caighdeán na n-iarrthóirí atá toilteanach a gcuid ama agus fuinnimh a infheistiú i dtodhchaí na hOllscoile. “Ní raibh rialachas éifeachtach agus solúbtha chomh tábhachtach riamh cheana. De réir mar a thugann ollscoileanna aghaidh ar an saol éiginnte a chruthaigh paindéim Covid-19 agus iad ag tnúth le hathruithe atá le teacht ó reachtaíocht an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta & Eolaíochta, an tAire Simon Harris, tá ról Údarás na hOllscoile ríthábhachtach maidir leis an treo straitéiseach a leagan amach don ardoideachas.” Thréaslaigh an tOllamh Ó hÓgartaigh le comhaltaí an Údaráis atá ag dul as oifig. “Ba phribhléid é dár nOllscoil iarbhreitheamh na Cúirte Uachtaraí, Catherine McGuinness a bheith ina cathaoirleach ar an Údarás le roinnt blianta anuas, ag obair le comhaltaí a raibh an oiread sin saineolais agus eolais acu a chuir siad chun tairbhe na hOllscoile. Mo bhuíochas le gach comhalta a bhí ar an Údarás agus a thacaigh lena chuid oibre le cúig bliana anuas,” a dúirt an tOllamh Ó hÓgartaigh. Críoch


News Archive

Tuesday, 5 January 2021

NUI Galway has announced the election of a new Governing Authority will take place next week, with women making up more than half of the candidates. A total of 30 university staff and graduates are standing for election to Údarás na hOllscoile, including 18 graduates, 7 from the University’s professional service staff and 5 academic staff. Three professors have been automatically elected. Around 50,000 University graduates and staff are eligible to vote*, with the online ballot open for 27 hours – from 9am on Monday 11 January 2021 until midday on Tuesday 12 January 2021. President of NUI Galway Professor Ciarán Ó hÓgartaigh urged all eligible staff and alumni to use their vote. “The election for the next Údarás has seen unprecedented interest, both from alumni across the world registering to vote and also through our social media platforms. It demonstrates the value which our University community at home and abroad places on our Governing Authority,” Professor Ó hÓgartaigh said. “The Údarás is the most important committee in our University - it is the place where we establish our accountability and transparency as an institution for the public good and where our ideas, our ambitions and our strategies are shaped and supported. "I want to extend a special word of thanks to everyone who stood up and put themselves forward to play a part in its work in the coming years. The breadth and range of ages, experience, education and skills highlights the value our alumni attach to the University and their desire to give back. “I would encourage all those who have registered to vote to remember to cast their ballots.” Details of the 30 nominees for the next Governing Authority are available to view online https://www.mi-event.info/event/nuigalway2021election. The results of the election are due to be released on Tuesday 12 January 2021, with the next Governing Authority to take office on 1 February 2021. Three Professors were appointed to the Governing Authority after the number of nominations matched the number of available positions. They are Professor Aisling McCluskey, School of Mathematics, Statistics & Applied Mathematics; Professor Michal Molcho, Children’s Studies, School of Education; and Professor Jim O’Gara, School of Natural Sciences. Student elections to elect four representatives to the Governing Authority will begin in late January. Speaking about the diverse range of attributes required in the membership of the Governing Authority, Caroline Loughnane, NUI Galway's Secretary for Governance & Academic Affairs, said: “The role of the Governing Authority as the ultimate decision-making body is pivotal in shaping the future direction of the University. A diverse mix of skills, experience and personal attributes are essential components of a well-functioning Board and it is really encouraging to see such diversity in the profiles of the candidates running for election. Voters are spoiled for choice and I would strongly encourage staff and graduates to use their votes to make their voices heard in this election.” Professor Ó hÓgartaigh added: “I would like to thank all the members of the outgoing Governing Authority for their commitment and work in recent years and a special word of thanks to the Chair of Údarás na hOllscoile Catherine McGuinness. Our University was privileged to be able to call on the former Supreme Court Judge’s knowledge, experience and independence for so many years. "I would also like to congratulate the professors who have been appointed to the next Governing Authority - I am sure they too will bring a wealth of talent to the role. I look forward to working with them and all the members of our Governing Authority in ensuring a level of accountability and ambition which matches our place in the world, as set out in our strategic plan, Shared Vision, Shaped by Values, for our students, for our society and for our planet.” Ends * This figure includes eligible Alumni who have registered their emails with the Alumni Office for communication purposes. The total number of graduates eligible to vote is higher. For graduates on the Alumni database who are eligible to vote and may not have access to email, a web landing page has been developed to enable such voters to access their vote on Jan. 11th and 12th at the following link:  https://www.mi-vote.com/nuigalway2021/.

Friday, 18 December 2020

Over 40 research and innovation projects addressing COVID-19 challenges Over 40 new collaborations with industry Four new spin-outs NUI Galway responds to COVID19 with over 40 research and innovation projects, engages in 40 new projects with industry, and spins-out four new deep-tech companies Despite the numerous challenges of 2020, the research and start-up community at NUI Galway continued to thrive – garnering multiple awards, securing funding, and supporting entrepreneurship among students and the wider community. Supported by the University’s Innovation Office, the year featured over 40 substantial research collaborations with SMEs, indigenous industry, and multinational corporations - as well as the formation of new four spin-outs based on ICT, engineering and life science technologies developed at NUI Galway.   In addition, the university charted over 40 research and innovation projects directly responding to the challenges of the global pandemic. David Murphy, Director of Technology Transfer and Innovation, NUI Galway, said: “The successes achieved in 2020 are a validation of the strength of our industry partnerships, the quality of our research, and the strength of our innovation communities at NUI Galway. While the pandemic presented many challenges, our team, our researchers, our entrepreneurs, and the companies we work with responded with determination and agility in what was a very unusual environment.” Some of the highlights of the year included: Multiple awards NUI Galway was named winner of the Knowledge Transfer Impact Awards Covid-19 Response Award for supporting, with industry partners Cisco and IBM, the ICU FamilyLink project at University Hospital Galway (UHG). The project connects patients, families and the clinical teams providing care in the constraints of the ICU setting. Galenband, pioneers of an unobtrusive wrist-worn device which records heart activity, was the ultimate winner at Big Ideas - Enterprise Ireland’s annual showcase of start-up innovation emerging from higher education institutes. Four of the 12 investor-ready companies pitching on the day were NUI Galway start-ups. Seven NUI Galway start-ups were shortlisted for the National Start-up Awards in 2020, with Galenband achieving Gold in the Medtech Startup category for their system to dramatically increase detection rates of atrial fibrillation. VorTech Water Solutions secured silver in the ‘Emerge Tech Startup Category” for their innovative, cost effective solutions in water and wastewater, and Feeltect achieved Bronze the Medtech Startup category for their wearable, connected health technology to measure and monitor sub-bandage pressure during compression therapy. Women’s health start-up Nua Surgical was named the overall winner of the 2020 InterTradeIreland Seedcorn Based out of NUI Galway, Nua Surgical’s flagship product is SteriCision, a self-retaining retractor specifically designed for C-sections.  NUI Galway start-ups Vortech Water Solutions and HidraMed Solutions have been shortlisted for the annual Irish Times Innovation Awards. Three NUI Galway start-ups, Feeltech, Nua Surgical, BlueDrop Medical, were among the 2020 winners of Health Innovation Hub Ireland’s (HIHI) call for innovative ideas from companies, start-ups and SMEs.  Funding Successes NUI Galway researchers and company partners were awarded over €10.3 million in Disruptive Technologies Innovation Fund(DTIF), a fund established under Project Ireland 2040. Two of the funded projects will see teams at NUI Galway partnering with AuriGen Medical, an NUI Galway spin-out company specialising in electrophysiology and structural heart, dedicated to transforming the management of persistent atrial fibrillation. A third DTIF supported project will see the collaboration between teams at the NUI Galway Centre for Cell Manufacturing (CCMI) and ONK Therapeutics Ltd, a Business Innovation Centre client company and spin-out. Aquila Bioscience, a medical technology spin-out from NUI Galway, successfully proved that its breakthrough Pathogen Capturing Technology safely removes 99.99% of coronavirus (SARS-CoV-2 that causes COVID-19) from human skin. The company also secured €1.9m in from the European Innovation Council. BioProbe Diagostics, a spin out company from Microbiology at NUI Galway, is the lead partner in an industry consortium awarded approximately €2m to advance one of the company’s products to market, namely Bio Lp-1, under the European Commission’s ‘Fast Track to Innovation’ funding mechanism. Dr Alison Liddy of NUI Galway received a €1m prize for her work developing a solution to treat chronic pain as the inaugural winner of the SFI Future Innovator Prize. Supporting entrepreneurship among students and the wider community NUI Galway was awarded €7.5 million funding under the Human Capital Innovation and Agility Initiative for it’s ‘ASPIRE: Next Generation Graduates’ project which will lead in innovative, student-centred and enterprise-engaged education. Together with itag, the University successfully launched a free structured coaching initiative for the female community covering many areas in all business environments – itag Coaching for Success . LaunchPad has supported over 1000 studentinnovators across campus spanning 11 modules and 6 co-curricular programmes. LaunchPad secured funding through EIT Health in 2020 to run a Summer School ‘ENERGHY’ in partnership with Medicine San Frontiers, Sanofi, IS Global, the University of Barcelona and Hospital Sant Joan de Deu.  LaunchPad, a partner of the Empowering Women in Health Entrepreneurship Project of EIT HEalth also hosted a module with the Karolinska Institute in May titled ‘Unlocking your Innovative Potential’, the module was attended by 60 participants from across 20 Countries.    During October, LaunchPad, in partnership with BioInnovate Ireland and the JE Cairnes School of Business and Economics, ran its Ideas Academy Camp, attracting over 70 participants from schools across Ireland to develop innovations to support our community during Covid-19. To read about some of the research and innovation projects relating to COVID-19 visit http://www.nuigalway.ie/our-research/covid19/ -Ends-

Friday, 18 December 2020

New and pioneering GTCASP technology advancing the next generation treatments for cancers, disorders and disease A new collaborative research project has been launched at NUI Galway’s Regenerative Medicine Institute (REMEDI) to streamline cell manufacturing for the next-generation of treatments of cancers, autoimmune disorders and degenerative diseases. Cellix Ltd is partnering with REMEDI, NUI Galway’s a state-of-the-art research and cell manufacturing facility, and Trinity College Dublin thanks to €3.4 million funding from the Disruptive Technologies Innovation Fund (DTIF) and the Department of Business, Enterprise and Innovation to spearhead the project. The aim is to advance the development of next-generation cell therapies by making it easier to select specific cells which have been genetically modified to make them more effective in treating a particular disease or disorder. Frank Barry, Professor of Cell Therapy at NUI Galway, said: “In the cell and gene therapy sector, manufacturing the product is a complex, challenging and expensive process.   “We are progressing new, ground-breaking treatments in a way that is more cost-effective and accessible. The research that we are pioneering in NUI Galway’s REMEDI will have a significant impact and will bring these new treatments closer to realisation in a dramatic and effective fashion.” The new technology being researched and pioneered at NUI Galway’s REMEDI, as part of the collaborative project, is the Gene Transfection Cell Analysis and Sorting Platform - GTCASP. Minister of State for Business, Employment and Retail, Damien English T.D., said:“GTCASP is an exciting project focusing on the development of a truly innovative technology, addressing the challenges in cell manufacturing for gene therapy. This is an exciting and far-reaching project which reflects what the Disruptive Technologies Innovation Fund is designed to encourage and assist. “The project’s ambition is that the technology becomes a standard in the field of cell therapy and forms part of the redevelopment of Ireland’s biopharmaceutical manufacturing industry, as gene therapy forges new markets for personalised medicine. It also truly demonstrates the talent that is incumbent in Ireland for the sector. “I congratulate Cellix and their project partners in NUI Galway and Trinity College Dublin for driving this innovation, which will showcase Ireland as a leader in cell and gene therapies.” How does GTCASP work? :: The GTCASP technology takes advantage of the electrical properties of cells to separate individual populations. :: Scientists are using GTCASP to separate cells that have been genetically modified to make them effective in treating a variety of serious disorders.  :: Specialists who are manufacturing cell therapies gain a profound advantage in this process as the cell populations with preferred characteristics are selected and other, less effecitve  cells, are discarded. :: GTCASP essentially provides manufacturers with the technology to select and use the preferred cells to target disease conditions. :: It will also lead to a reduction in manufacturing costs of cell therapy medicinal products, which at present is prohibitively high. Professor Timothy O’Brien, Dean of NUI Galway’s College of Medicine, Nursing and Health Sciences, said: “Designed to facilitate the development of new treatments such as CAR T cell therapies, the GTCASP system will allow wider access to the next generation of genetic cell therapies for cancer and other conditions. In addition, new and advanced forms of stem cell therapy will come closer to reality. These therapies are regarded as a new revolution in medicine and one which will make a profound difference in the lives of patients and their families.” The collaborative project involving Cellix, REMEDI at NUI Galway and Trinity College Dublin was launched in partnership with Government and Enterprise Ireland. Stephen Creaner, Executive Director of Enterprise Ireland said: “Cellix, in partnership with NUI Galway and Trinity College Dublin, have joined forces to establish a ground-breaking and innovative platform to improve and enhance the process of cell manufacturing, with the potential to transform how people across the globe work and live. The Disruptive Technologies Innovation Fund is aimed at supporting that transformative work and helping Irish companies realise their ambitions. Funding collaborative projects like the GTCASP is a clear signal of our desire to future proof Ireland to ensure that our indigenous enterprises become leaders in the face of disruptive technologies. Enterprise Ireland looks forward to continuing to work with Cellix and the team and is proud to be part of this ground breaking, disruptive project.” Ends


Events Calendar

Facebook stream