Wednesday, 21 August 2019

Public Invited to Seminar on Patient Involvement in Healthcare

Members of the public with an interest in discussing patient involvement in health research are invited to a seminar on the Challenges and Perspectives of Public and Patient Involvement in Health Economics Research at NUI Galway. The event will also be of interest to researchers, academics, healthcare professionals and takes place on Friday, 30 August at NUI Galway.  Public and Patient Involvement (PPI) is increasingly recognised as an essential component of health research. PPI is defined as research carried out ‘with’ or ‘by’ members of the public. Health Economics provides a framework for thinking about how society should allocate its limited health resources (for example, money, staffing, equipment) to meet people’s demands and needs for health care services, health promotion and prevention. The rationale for involving patients and the public in health economics research is that it promotes research quality and relevance to service users.                                                       Supported by the Health Research Board, people attending the seminar will hear about Public and Patient Involvement from various different perspectives, including why we should have PPI in our health economics research; the researcher’s perspective; the patient’s voice in healthcare; how we can reflect and evaluate PPI, for example, how the research may have been improved through PPI; and the current state of play regarding PPI in health research from the perspective of the Health Information Quality Authority (HIQA).  Attendees will be encouraged to reflect on; Why involving patients and the public in health economics research is important? What value can PPI bring? How can PPI in health economics research be evaluated? Is there a role for the public and patients in Health Technology Assessments? Dr Michelle Queally, Lecturer in Economics, J.E. Cairnes School of Business and Economics NUI Galway, said: “We are very much looking forward to this seminar where we will open discussions around Public and Patient Involvement in health research, particularly health economics. We will be discussing how to build partnerships that allow the public and patients to influence the health economics research we conduct and also how we might evaluate this involvement. Our overarching aim in this seminar is to show how health economics research might be informed by PPI. We will hear from health economists’ experiences of PPI through case studies, reflect on our learnings, and make suggestions for future research practice, and frameworks that we can apply in order to evaluate what contribution PPI has made to a specific project.” Key Speakers at the Seminar Dr Conor Teljeur, Health Information Quality Authority (HIQA) will talk about how PPI fits into the health technology assessment processes in Ireland, and the challenges. Liz Goodwin, Research Fellow in Health Economics, University of Exeter will talk about a particular example of involving people with Multiple Sclerosis (MS) in health economics research, using a task-based approach to work together on a specific aspect of research design, and will share some of the lessons learned from this experience. Kristina Staley, Director, TwoCan Associates will talk about patient involvement in research that benefits the researchers, by informing their thinking and plans, leading to better research and meets the needs of patients and carers. Dr John Cullinan, Health Economist, NUI Galway will talk about the impact and burden of Myalgic Encephalomyelitys (ME) in Ireland: developing a collaborative patient-driven research agenda and approach. Andy Gibson, Associate Professor in PPI, University of West Leeds will talk about involving the public in health research to ensure that research questions and outcomes reflect the issues that matter to patients and the public, and to incorporate the ‘real world’ experiences of patients into how research is designed and carried out. Dr Rebecca Kandiyali, Research Fellow in Economic Evaluation, Health Economics Bristol will talk about lessons learnt from her own experience of PPI in trial-based economic evaluation and future directions for research and practice. Dr Michelle Queally, Health Economist, NUI Galway will talk about PPI in health economics research and lessons learned from two case studies. James Larkin, Health Economist, NUI Galway will talk about integrating PPI into a Mutimorbidity (multiple health conditions) and health economics PhD programme. The seminar is hosted by NUI Galway’s Health Economic and Policy Analysis Centre and PPI Ignite @ NUI Galway research teams. It will take place in the Institute for Lifecourse and Society (ILAS), North Campus, NUI Galway from 10:30am-3:15pm on Friday, 30 August. For full seminar details and registration visit: www.eventbrite.ie and type in ‘Public and Patient Involvement’. -Ends-


News Archive

Tuesday, 13 August 2019

Seans Eile á thabhairt ag OÉ Gaillimh do Mhic Léinn na hArdteistiméireachta trí Scrúdú Cáilíochta Matamaitice de chuid na hInnealtóireachta a Reáchtáil Tá Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice in OÉ Gaillimh i ndiaidh sonraí a chur ar fáil faoi Scrúdú Cáilíochta Matamaitice de chuid na hInnealtóireachta, scrúdú a thugann seans eile do mhic léinn tabhairt faoi ghairm na hinnealtóireachta. Beidh an scrúdú ar siúl Dé Máirt, an 20 Lúnasa, agus tá sé dírithe ar mhic léinn a bhaineann na pointí cuí CAO amach chun cúrsa céime san innealtóireacht a dhéanamh in OÉ Gaillimh ach nach bhfuil an marc riachtanach acu sa mhatamaitic. Le breis agus scór bliain anuas, tá an scrúdú seo á reáchtáil ag OÉ Gaillimh chun cabhrú le hiarratasóirí nár éirigh leo an grád riachtanach H4 nó os a chionn a bhaint amach sa pháipéar matamaitice ardleibhéil. Féadfaidh daoine nach ndearna ardleibhéal matamaitice san Ardteistiméireacht cur isteach ar an scrúdú chomh maith. Má fhaigheann mac léinn pas sa scrúdú seo beidh an riachtanas matamaitice comhlíonta aici/aige agus gheobhaidh sí/sé tairiscint eile ó CAO i mBabhta 2, ach na pointí riachtanacha a bheith aici/aige. Chomh maith leis sin, beidh dianchúrsa ullmhúcháin ar siúl in OÉ Gaillimh roimh ré dóibh siúd ar mian leo an scrúdú a dhéanamh. Beidh an cúrsa saor in aisce seo ar siúl ón 14-19 Lúnasa. Is é an aidhm atá leis an gcúrsa seo cur lena mbíonn foghlamtha ag daltaí ag an ngnáthleibhéal san Ardteistiméireacht, le go n-éireoidh leo sa scrúdú matamaitice. Cuirfear é seo i gcrích trí dhul i ngleic le fadhbanna éagsúla ag leibhéil éagsúla deacrachta. Cuirfear béim ar an gcaoi le tabhairt faoi fhadhb agus ar an gcaoi a gcuirfear an t-eolas atá ar fáil i bhfeidhm. Dúirt an tOllamh Peter McHugh, Déan na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice in OÉ Gaillimh: “Is ionann innealtóirí agus dearthóirí agus daoine atá go maith ag réiteach fadhbanna, a chruthaíonn agus a chuireann teicneolaíocht na linne seo romhainn ar fáil. Dá bharr seo, tá na cláir innealtóireachta seo dírithe ar fhorbairt a dhéanamh ar scileanna anailíseacha agus ar scileanna chun fadhbanna a réiteach, agus dá bhrí sin, caithfear úsáid shuntasach a bhaint as matamaitic agus as matamaitic fheidhmeach. Gach bliain feicimid daltaí cumasacha nach ndéanann chomh maith agus a d’fhéadfaidís ar lá an scrúdaithe Ardteistiméireachta. Tugann an Scrúdú Cáilíochta Matamaitice de chuid na hInnealtóireachta deis eile do dhaltaí léiriú go bhfuil an caighdeán riachtanach sa mhatamaitic bainte amach acu. I gcaitheamh na mblianta, d’éirigh le roinnt mic léinn a raibh cumas eisceachtúil iontu céim a bhaint amach agus dul sa tóir ar shlí bheatha dóibh féin san innealtóireacht mar go bhfuair siad an dara deis leis an scrúdú áirithe seo.” Tá cúrsa neamhainmnithe san innealtóireacht ar tairiscint do mhic léinn in OÉ Gaillimh. Tá an clár seo dírithe go háirithe ar mhic léinn a bhfuil suim acu a bheith ina n-innealtóirí ach nach bhfuil siad cinnte cén réimse ar mhaith leo díriú air. Tugann an clár seo deis do mhic léinn staidéar ginearálta a dhéanamh ar an innealtóireacht ar feadh bliana sula roghnaíonn siad a réimse speisialtóireachta i mbliain a dó. Chun eolas a fháil faoin scrúdú, faoin gcúrsa matamaitice ullmhúcháin agus chun iarratas a dhéanamh ar an Scrúdú Cáilíochta Matamaitice, téigh chuig http://www.nuigalway.ie/engineering-informatics/undergraduatestudents/engineeringmathsqualifyingexamination/ -Críoch-

Tuesday, 13 August 2019

The College of Engineering and Informatics at NUI Galway has announced details of this year’s Engineering Maths Qualifying Exam which gives students a second chance to pursue a career in engineering. The exam, which takes place on Tuesday, 20 August, is for students who achieve the CAO points for an undergraduate engineering degree course at NUI Galway but who have not met the obligatory maths requirement. For more than 20 years NUI Galway has provided this exam to help applicants who did not achieve the required grade H4 or better in higher level mathematics. Those who took lower level maths in the Leaving Certificate may also apply for the exam. Students who pass this examination will be deemed to have satisfied the maths requirement and, providing they have the necessary points, may receive an additional CAO offer at Round Two. Due to capacity constraints, not all candidates who have the necessary points and who achieve a pass in the examination may receive an offer. NUI Galway will also hold an intensive preparatory course for applicants intending to sit the exam. This free course will run from 14 to 19 August. The aim of the course is to bridge the gap between the Leaving Certificate lower level and that required to be successful in the exam. This will be achieved by tackling a variety of problems of increasing difficulty. Learning how to approach a problem and apply the knowledge available will be emphasised. Professor Peter McHugh, Head of the School of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: “Engineers are designers and problem solvers, who innovate and generate the technology of tomorrow. Because of this, engineering programmes are focused on developing analytical and problem solving skills, and therefore require significant use of mathematics and applied mathematics. Every year we see a number of promising students who perform poorly on the day of the Leaving Cert exam. The Engineering Mathematics Qualifying Examination provides students with a second chance to demonstrate that they have the necessary standard in maths. Over the years, we have had some exceptionally talented students graduate and pursue successful careers in engineering because they were given the second chance which this exam represents.” NUI Galway offers students an undenominated entry to engineering. This programme is specifically designed for students who are interested in becoming an engineer, but are uncertain as to which field they want to specialise in. This programme offers students the option of studying engineering in a general way for one year before going on to specialise in their chosen field in year two. For information on the exam, the preparatory maths course and to apply for the Engineering Maths Qualifying Exam please visit: http://www.nuigalway.ie/engineering-informatics/undergraduatestudents/engineeringmathsqualifyingexamination/ -Ends-

Monday, 12 August 2019

Loci Orthopaedics awarded €2.5 million grant, has US patent granted, and enters into new technology licence agreement Loci Orthopaedics, based in the Innovation Centre at NUI Galway, is lead partner in a consortium awarded in excess of €2.5 million to advance one of the company’s products to market, the “InDx Implant” under the European Commission’s ‘Fast Track to Innovation’ fund. The InDx Implant product has been designed for the treatment of arthritis of the thumb base joint. This condition affects over 30 million people across the EU, and results in significant hand pain, and restrictions in mobility and independence. In the next three years, the company will focus on launching the InDx Implant in hospitals throughout Europe and the USA. Loci Orthopaedics was founded as a spin-out from NUI Galway in 2017 by Dr Brendan Boland and Mr Gerry Clarke and is dedicated to improving the lives of patients suffering from arthritis through the development of novel, but evidence-based orthopaedic technologies. In 2018 the company closed an investment round of €2.75 million. The additional Fast Track to Innovation funding will bring the total funding raised for the InDx Implant product to almost €6 million, reflecting the major unmet clinical need that is being addressed. Speaking about this recent grant, CEO of Loci Orthopaedics, Dr Brendan Boland, said: “The orthopaedics market is one of the fastest growing segments in medical devices, and the area we are working in is the fastest growing sub-section in orthopaedics. Being the lead partner on such a prestigious European Commission sponsored grant is a great endorsement for the company of the unmet clinical need, the growing market, and the innovativeness of our own technology.” Mr Gerry Clarke, Chief Technology Officer at Loci Orthopaedics, said: “The InDx implant is the only thumb implant that is an evidence-based design. We have been working with three of the world’s leading hand surgeons from Stanford University, Brown University, and KU Leuven Belgium, to develop the first implant that can fully mimic the natural motions of the thumb base joint. This grant further supports the core technology of the product, as well as allowing us to accelerate the product to market to relieve the daily suffering of many millions of patients across the world.” The Fast Track to Innovation consortium includes EndoLab (Germany), NAMSA (UK) and Medvie (Ireland), and was one of only 15 consortiums from across the EU to receive such a prestigious funding award. Recently, the patent for the InDx Implant was granted by the US Patent and Trademark Office entitled “Implant for a Bone Joint” and is the first patent to issue from Loci Orthopaedics growing intellectual property portfolio. The company has further patents pending as well as several international patent applications across the field of Orthopaedic Medicine. In addition to this portfolio, the company has entered into an agreement with NUI Galway, for a world-wide exclusive licence to the NUI Galway–developed “OsteoAnchor” technology. The OsteoAnchor technology is an additively manufactured surface finish for use in orthopaedic implants, which enables an implant to gain immediate fixation, via sharp claws, and long-term fixation, as the native bone grows around pillars and struts. This technology has been proven to provide enhanced fixation and osteointegration (bone growth around the implant), compared to other surface finish methods such as, plasma-spray coating. This is particularly useful in patients who require orthopaedic implants but have poor quality bone, for example, due to osteoporosis.  It is estimated that the combined market potential for these two products (InDx Implant and OsteoAnchor) alone is over $1.5 billion per annum.  Dr Boland commented: “Having the US patent granted for the core InDx Implant technology, as well as rapidly expanding the company’s Intellectual Property (IP) portfolio, is a very exciting time. We are developing a pipeline and platform of technologies to meet unmet clinical needs in the fastest growing market in orthopaedic medicine.”  For more information about Loci Orthopaedics, visit: http://www.lociorthopaedics.com/ or follow the company on Twitter @lociortho -Ends-


Events Calendar

Facebook stream